ZIMNÁ AKCIA

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, zriaďovateľ školy,

dovoľte nám prosím touto cestou, oboznámiť Vás s našou ZIMNOU AKCIOU

V prípade nákupu školských šatňových skriniek, školského nábytku či tabúľ v hodnote nad 8.000,00€ do konca marca 2020  Vám ponúkame úplne zadarmo špeciálnu odmenu.

vybrať si môžete automatický kávovar, alebo kvalitný notebook k tomu ešte dostanete 1kg kvalitnej kávy mesačne od nás zadarmo!

Vyberte si na našom webe: www.educas.sk, šatňovú skrinku, zrealizujte záväznú objednávku do konca marca a odmena je Vaša.

PODMIENKY AKCIE “Kávovar za skrinku”:

Organizátorom akcie “Kávovar za skrinku” je spoločnosť Educas s.r.o., sídlo: Továrenská 5, 911 05 Trenčín Beluša, zapísaná v Obchodnom regisri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:  28747/R.

V prípade realizácie záväznej objednávky školských šatňových skriniek u spoločnosti Educas s.r.o. v minimálnej hodnote 6 000,00€ do 21.3 2020 vrátane, od nás ako darček dostanete automatický kávovar značky Krups Espresseria Auto Pisa alebo notebook Lenovo IdeaPad S145-14AST Grey . Ak hodnota objednávky presiahne sumu 8 000,00€ dostanete naviac 1kg kvalitnej zrnkovej kávy na každý mesiac školského roka 2020/2021 od nás zdarma.

Organizátor akcie si vyhradzuje právo zmeny značky kávovaru za iný, avšak parametrovo ekvivalentný. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie, či akciu prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podporované produkty a ceny podporovaných produktov

V prípade realizácie objednávky iného tovaru z našej ponuky: školské lavice, stoličky, tabule je výška objednávky potrebná pre uplatnenie akcie “Kávovar za skrinku” vo výške 10 000,00€ resp. po vzájomnej dohode.

Podľa §3 ods. 6 Zákona č. 147/2001 o reklame je na Slovensku zakázané šíriť nevyžiadanú reklamu elektronickou poštou alebo faxom. V prípade, že si neželáte, aby sme Vás v budúcnosti kontaktovali mailom alebo iným spôsobom, odpovedzte na túto správu a do poľa Predmet uveďte “Nekontaktovať”. Ak je tento mail pre Vás nežiaduci, ospravedlňujeme sa. Ďakujeme za porozumenie.
Od 25. mája 2018, je v platnosti nová právna úprava ochrany osobných údajov. V súvislosti s tým Vám oznamujem, že Vašu e-mailovú adresu evidujeme z dostupných verejných zdrojov a používame ju len na zasielanie ponúk našich seminárov. Vašu e-mailovú adresu a ani iné údaje, ktoré evidujeme z Vašich prihlášok na semináre, neposkytujeme tretím stranám.

Ospravedlňujeme sa za nevyžiadanú poštu resp. ponuku vzájomnej spolupráce. Keďže sa touto cestou snažíme o definovanie i určenie právneho základu pri spracúvaní kontaktných údajov, zistenie skutočnosti, či ide o zmluvné a predzmluvné vzťahy, oprávnený záujem prevádzkovateľa a to, či je v tomto prípade potrebný súhlas dotknutej osoby ak je možné považovať konkrétny kontakt za osobný údaj alebo o kombináciu právnych základov.